Faktura - vzor

Faktura

vzor

Otázka jak má vypadat faktura je vyřešena. Online faktura je určena pro snadné použití v obchodním styku při podnikání. Každé podnikání s sebou nese nutnost fakturace a vedení účetnictví.

Faktury

Vzor faktury

Faktura slouží jako potvrzení o koupi předmětu (zboží) nebo služby. Prohlédněte si vzor faktury zdarma dostupný všem na internetu. Faktura může být uhrazena převodem z účtu na účet nebo hotově.


Vzor faktury
Faktura - daňový doklad č. 1110013826 ! Neplaťte, již uhrazeno !

Dodavatel:
Firma vystavující fakturu, s.r.o.
Ulice sídla firmy 1
110 00  Praha 1

Zápis v OR:
Krajský soud v Praze spis zn. A/12345

IČ: 11112222
DIČ: CZ1122334455
Tel.: +420 111 222 333
Fax.: +420 111 222 444
E-mail: faktura-vzor@wwwadresa.cz

Banka: Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech republic
Číslo účtu: 2335107001/5500
IBAN: CZ8755000000002335107001
SWIFT: RZBCCZPP

Odběratel

Petr Fakturační
Ulice fakturace 3
602 00  Brno

IČ: 11113333 DIČ: CZ1122336677
Příjemce

Jan Dodací
Ulice dodání 4
Ostrava
Česká republika

Datum vystavení: 1. ledna 2010
Datum splatnosti: uhrazeno zálohou

Datum zdanitelného plnění: 1. ledna 2010
Forma úhrady: příkazem

Variabilní symbol: 909090123123
Konstantní symbol: 308
Fakturujeme Vám námi dodané služby. Ceny jsou smluvní dle našeho ceníku a jsou uvedeny v českých korunách (CZK).
Označení položky: Množství: Měrná jednotka: Jednotková cena: % DPH Cena
Účetní poradenství 2 hodina 500,00 20 1000,00
Zpracování faktur 500 faktura 20,00 20 10.000,00
Vedení účetnictví 12 měsíc 1000 20 12.000,00
Uhrazené zálohy 27.600,00
Celkem k úhradě 0,00
Rekapitulace  
Celkem bez DPH 23.000,00
DPH 20 % 4.600,00
Zaokrouhlení 0
Celkem s DPH 27.600,00
Vystavil(a): Aleš Fakturant
Razítka a tiskátka
[razítko a podpis jsou nepovinné]

Druhy faktur

Náležitosti daňového dokladu

Faktura, kterou si daňový subjekt může zahrnout do účetnictví musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Náležitosti daňového dokladu jsou zakotveny v zákoně o účetnictví, a zákoně o DPH. Náležitostí faktury není razítko a podpis.

Související zákony: zákon o účetnictví stanovující rozsah a způsob vedení účetnictví, včetně požadavků na jeho průkaznost, v souladu s právem Evropských společenství; obchodní zákoník upravující postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. Faktura je neodmyslitelnou součástí účetnictví podnikatelů (fyzických osob) i obchodních společností a družstev, proto je dobře, že jste si zavčas položili otázku jak napsat fakturu..

Náležitosti faktury

Faktura musí mít všechny náležitosti uvedené u daňového dokladu. Navíc faktura obsahuje datum splatnosti faktury, obvykle 14 dní. Splatnost faktury může být předmětem dohody obchodních subjektů. Vystavovatel faktury může dosádnout konkurenční výhody delší dobou splatnosti. Na faktuře musí být popsán předmět koupě.

Forma faktury

Vystavená faktura může mít papírovou nebo elektronickou formu. Přesná forma vzhledu faktury není zákonem stanovena, ale musí být vystavena v příslušném jazyce, např. v češtině pro daňové a finanční úřady v České republice.


Copyright © 2010 faktura-vzor.cz, všechna práva vyhrazena.